Μετωποκροταφική Άνοια

Τι είναι η Μετωποκροταφική Άνοια που προσβάλλει συχνότερα τα άτομα κάτω των 65 ετών;

Η Μετωποκροταφική Άνοια προσβάλλει τον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου εξ’ ου και το όνομα της. Είναι μία μορφή άνοιας, για την οποία πολλοί δεν γνωρίζουν παρόλο που σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, στα άτομα κάτω των 65 ετών έχει παρόμοια συχνότητα με την άνοια λόγω νόσου Alzheimer.

Ο πιο συχνός υπότυπος της που ονομάζεται μετωπιαία-συμπεριφορική παραλλαγή της μετωποκροταφικής άνοιας συνήθως ξεκινά με διαταραχές της συμπεριφοράς όπως είναι η άρση αναστολών. Οι ασθενείς για παράδειγμα μπορεί να εμφανίζουν ανάρμοστη κοινωνική συμπεριφορά κάνοντας άσεμνες χειρονομίες ή σχόλια. Συχνά εμφανίζουν επίσης απάθεια, μεταβολή της προσωπικότητας και καταθλιπτικά συμπτώματα. Για αυτό το λόγο, κάποιες φορές, στην αρχή η διάγνωση που δίνεται είναι εκείνη της ψυχιατρικής παθήσεως. Η διαφοροδιάγνωση είναι δύσκολη και απαιτεί πληθώρα εξετάσεων και εκτίμηση του ασθενούς από νευρολόγο και νευροψυχολόγο. Πολλές φορές μάλιστα, η μνήμη και οι οπτικοχωρικές ικανότητες δεν είναι επηρεασμένες στην αρχή. Ωστόσο, τα νευροψυχολογικά ευρήματα υποδηλώνουν βαριά ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες και την προσοχή.

Οι άλλοι 2 υπότυποι της μετωποκροταφικής άνοιας ξεκινούν με διαταραχές στο λόγο, καθώς η νόσος προκαλεί πρώτα εκσεσημασμένη ατροφία του κροταφικού λοβού. Πιο συγκεκριμένα, στην πρωτοπαθώς προϊούσα μη ρέουσα αφασία, το κυριάρχο σύμπτωμα είναι η τεράστια δυσκολία στην παραγωγή του λόγου. Οι ασθενείς κάνουν φωνημικές παραφασίες, ενώ πολύ συχνά έχουν και απραξία στόματος, η οποία οφείλεται στην διάχυτη ατροφία των περιοχων του εγκεφάλου γύρω από τη σχισμή του Sylvious. Τέλος στη σημασιολογική άνοια, ο ασθενής χάνει το νόημα των λέξεων. Τις περισσότερες φορές, οι ασθενείς κάνουν σημασιολογικές παραφασίες ενώ συνυπάρχει αδυναμία κατονομασίας προσώπων και αντικειμένων, συμπτώματα συμβατά με την ατροφία του πρόσθιου και κάτω-πλάγιου κροταφικού λοβού του επικρατούντος για το λόγο ημισφαιρίου.

Δυστυχώς, στην πορεία του χρόνου διαπιστώνονται χαρακτηριστικά και των τριών μορφών, καθώς η νόσος εξελίσσεται. Αν έχετε παρατηρήσει κάτι από τα παραπάνω, επισκεφθείτε έναν ειδικό, εξειδικευμένο στα διάφορα είδη ανοιών και καταρτισμένο ως προς τις διαταραχές των νοητικών λειτουργιών.

Εύα Σμαραγδάκη

Νευροψυχολόγος

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH